Nem lehet jelzálogot bejegyezni

2013.05.24 18:25

NEM LEHETETT 2011.06.30.-ig JELZÁLOGJOGOT BEJEGYEZNI OLYAN INGATLANRA, AMELYRE A TERMÉSZETES SZEMÉLY DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT,­ VAGY DEVIZÁBAN NYÚJTOTT ÉS FORINTBAN TÖRLESZTETT KÖLCSÖNSZERZŐDÉ­S ALAPJÁN KAPOTT HITELT.
TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM !
AKI MÉG BIZONYTALAN, HOGY MIRŐL IS VAN SZÓ, PÁR SORBAN MEGPRÓBÁLOK RÁVILÁGJíTANI.
ELŐSZÖR IS TISZTÁZNI KELL, HOGY AZ A "TERMÉK" AMIT A BANKOK AZ EMBEREK NYAKÁBA SÓZTAK MI IS VALÓJÁBAN!
RÓNA PÉTER:
"MERT A DEVIZA HITEL EGYÁLTALÁN NEM HITEL, HANEM EGY OLYAN BEFEKTETÉS A HITELFELVEVŐ RÉSZÉRŐL, AMINEK A LÉNYEGE, HOGY AZ ÖSSZES, KIVÉTEL NÉLKÜL AZ ÖSSZES PROFIT A BANKÉ, AZ ÖSSZES KOCKÁZAT PEDIG A HITEL FELVEVŐÉ. NEM HITEL AZÉRT AZ EGYSZERŰ OKÉRT, MERT A HITEL EGY FIX ÖSSZEGBEN FELVETT KÖLCSÖN, AMIT AZONOS FIX ÖSSZEGBEN KELL VISSZAFIZETNI, A SZERZŐDÉSBEN KIJELÖLT ÉS ANNAK ALAPJÁN MINDKÉT FÉL SZÁMÁRA KISZÁMíTHATÓ KAMATTAL EGYÜTT DE A DEVIZAADÓS NEM TUDHATJA, HOGY MENNYIT KELL VISSZAFIZETNI, MERT A TÖRLESZTÉS EGY OLYAN TÉNYRŐL, AZ ÁRFOLYAM MOZGÁSTÓL FÜGG, AMIHEZ SEMMI KÖZE, HISZEN Ő FORINTOT KAPOTT ÉS FORINTBAN FIZET" - MAGYARÁZTA
DE MIT MOND ERRE A PSZÁF?
" A FELÜGYELET PSZÁF ÁLLÁSPONTJA SZERINT A PÉNZÜGYI TERMÉK BESOROLHATÓ A BSZT.-ben FOGLALT, RÉSZLETEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ FOGALMÁBA, S íGY "CSAK" BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA KERETÉBEN ÉRTÉKESíTHETŐ" AKKOR MI IS A GOND AZZAL, HOGY A DEVIZA ALAPÚ KONSTRUKCIÓ KIHELYEZÉSÉNEK A SZABÁLYTALANSÁG­ÁT A HATÓSÁGAINK ELISMERJÉK?

AZ,HOGY ENNEK A BEISMERÉSE NEM CSUPÁN SEMMISSÉGI, ÉRVÉNYTELENSÉGI­ KÖVETKEZMÉNNYEL­ JÁR, HANEM EZ ÜGYFÉL KÁRTÉRíTÉSRE IS JOGOSULT !!! A PROBLÉMA PEDIG A KÖVETKEZŐ.MIUTÁ­N TISZTÁZÓDOTT,HO­GY EZ EGY MEGELŐLEGEZETT PÉNZÜGYI BEFEKTETÉS TERMÉSZETES SZEMÉLY LAKÓINGATLANÁRA­ JELZÁLOGJOGOT NEM LEHET BEJEGYEZNI !!! TESSÉK A JOGSZABÁLY:
AZ INGATLAN-NYILVÁ­NTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1997.ÉVI CXLI. TÖRVÉNY ÚJ MEGFOGALMAZÁSA SZERINT(16/­A.§(1) BEKEZDÉS) NEM LEHET JELZÁLOGJOGOT BEJEGYEZNI OLYAN INGATLANRA, AMELYRE A TERMÉSZETES SZEMÉLY DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT,­VAGY DEVIZÁBAN NYÚJTOTT ÉS FORINTBAN TÖRLESZTETT KÖLCSÖNSZERZŐDÉ­S ALAPJÁN KAPOTT HITELT. A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 261.§(4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN, TERMÉSZETES SZEMÉLY DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT,­VAGY NYÚJTOTT (DEVIZAALAPÚ) KÖLCSÖNSZERZŐDÉ­SÉBŐL KELETKEZŐ HITELEZŐI KÖVETELÉS BIZTOSíTÁSÁRA, TERMÉSZETES SZEMÉLY TULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLANRA JELZÁLOG NEM ALAPíTHATÓ, A FELEK ETTŐL ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE SEMMIS."TEHÁT AZ ÖSSZES EDDIG VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS JOGTALAN ÉS AZ íGY MEGKÁROSíTOTT ÜGYFELEKNEK KÁRTÉRíTÉS JÁR ! ! !
EZT A PARAGRAFUST A BANKOK ÉRDEKÉBEN TÖRÖLTÉK DE CSAK 2011-ben TEHÁT ADDIG HATÁLYOS VOLT, íGY SZINTE MINDENKIRE ÉRVÉNYES !!!
2011.évi LXXV. törvény
devizakölcsönök­ törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszer értékesítésének­ rendjéről
17.§ Hatályát veszti
a) a Polgári Törvénykönyvről­ szóló 1959.évi IV. törvény 262.§(4) bekezdése
12.§ (1) E törvény - (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel-20­11.06.30.-án lép hatályba.
"A BTK. 318.§(1) BEKEZDÉSE íGY RENDELKEZIK: AKI JOGTALAN HASZONSZERZÉS VÉGETT MÁST TÉVEDÉSBE EJT, ÉS EZZEL KÁRT OKOZ, CSALÁST KÖVET EL.
"A CHF ALAPÚ HITELEK ESETÉBEN MIND A HÁROM KITÉTEL MEGVALÓSULT.A BANKOK RÉSZÉRŐL JOGTALAN VOLT A HASZONSZERZÉS, AZ ÜGYFELEKET TÉVEDÉSBE EJTETTÉK ÉS EZZEL NEKIK IGEN JELENTŐS KÁRT OKOZTAK.

TEHÁT MÁR HIVATALBÓL BÜNTETŐ FELJELENTÉST KELLETT VOLNA TENNI POLT PÉTER LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÚRNAK!?